invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Stalowa Wola

Stalowa Wola leży w północnej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia: 82,52 km2; liczba ludności: ok. 63 371 tys. mieszkańców.
 

Dlaczego warto tu inwestować
           
Stalowa Wola, jako ośrodek gospodarczy, posiada wiele atutów zachęcających do inwestowania, takich jak: rozwinięta infrastruktura techniczna i okołobiznesowa, wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna, szybko rozwijająca się infrastruktura oraz korzystne warunki współpracy na poziomie inwestor – miasto.
 
Strefa ekonomiczna
 
Od 1998 roku istnieje w Stalowej Woli podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN obejmująca dobrze przygotowane tereny, które w przeszłości wchodziły w skład Huty Stalowa Wola. Umiejscowione w strefie firmy korzystają z obowiązującego do 2020 r. systemu ulg podatkowych. Na terenach strefy ulokowały swoje zakłady liczące się firmy, specjalizujące się w zaawansowanej technologicznie produkcji dla m.in. przemysłu motoryzacyjnego. Należą do nich: Stahlschmidt und Maiworm, Uniwheels Production Poland, wciąż rozbudowujący się Thoni Alutec, Eurometal. Dzięki nim Stalowa Wola stała się jednym z większych w Europie ośrodków zajmujących się przetwórstwem metali lekkich.
 
Komunikacja
 
Działania władz miasta są ukierunkowane na zapewnienie maksymalnych udogodnień dla inwestorów i skupiają się na udoskonaleniu wewnętrznej infrastruktury drogowej, szczególnie na obszarze i wokół strefy ekonomicznej oraz na jej optymalnemu połączeniu z przebiegającymi w pobliżu drogami krajowymi nr 19 i nr 74, w przyszłości drogami ekspresowymi S 19 i S 74.
Ponadto przez Stalową Wolę przebiega magistrala kolejowa, na którą składa się węzeł kolejowy w Stalowej Woli – Rozwadowie. W pobliżu Stalowej Woli (około 8 km od miasta) przebiega również Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) z szerokim rozstawem torów (1520 mm) umożliwiająca bezpośredni import i export surowców oraz gotowych produktów na Ukrainę, do Rosji i państw byłego ZSRR. Ważnym atutem jest również bliskie położenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka, który znajduje się w odległości 60 km od Stalowej Woli.
 
Zaplecze naukowo-badawcze
 
Stalowa Wola inwestuje w infrastrukturę naukowo-badawczą, umożliwiającą kształcenie specjalistów na potrzeby inwestorów reprezentujących czołowe gałęzie przemysłu.
Powstał nowocześnie wyposażony Inkubator Technologiczny, który wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej stworzy kompleks, gdzie absolwenci znajdą idealne warunki do poszukiwania nowatorskich rozwiązań oraz urzeczywistniania ambitnych planów. Zadania Inkubatora Technologicznego polegają również na inicjowaniu i wspieraniu różnych firm, zrzeszeń i organizacji o charakterze proinnowacyjnym, grupującym przedsiębiorstwa o podobnym charakterze branżowym. Przykładem takiego działania jest powstanie Podkarpackiego Klastra Spawalniczego „KLASTAL” w Stalowej Woli, zrzeszającego firmy stosujące technologie spawalnicze z terenu województwa podkarpackiego, współpracującego m.in. z Politechniką Rzeszowską.

Równolegle realizowany jest szeroko zakrojony program rozbudowy zaplecza lokalowego dla Politechniki Rzeszowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz budowa okazałego gmachu Biblioteki Międzyuczelnianej. Do uruchamianych kierunków kształcenia należą m.in. mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz inżynieria środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli. Działania ostatnich lat koncentrują się na realizacji celów założonych w strategii rozwoju, która określa miasto jako regionalny ośrodek przemysłu, nauki, kultury, a także handlu i usług, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla inwestorów.
 
Ośrodek kultury
Miasto Stalowa Wola posiada unikatowe walory architektoniczne, bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną. Znane i cenione na arenie ogólnopolskiej Muzeum Regionalne, umiejscowione w dawnym Zamku Lubomirskich, jest organizatorem wielu stałych i czasowych imprez na najwyższym poziomie, umożliwiających kontakt z dziedzictwem kultury światowej, narodowej i wartościami dziedzictwa lokalnego. Ekspozycje współorganizowane przez Muzeum Regionalne są wystawiane w wielu muzeach polskich i zagranicznych. Wśród nich można wymienić ekspozycję polskiego designu pt. „Polska Folk”, która odbyła się we wnętrzach browaru Truman Brewery na kultowej Bricklane w Londynie. Do najciekawszych imprez zorganizowanych przez stalowowolskie Muzeum należy wystawa zatytułowana „COP dla Przyszłości. Ludzie, Przemysł, Architektura” zorganizowana z okazji 70-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Przedwojenna architektura Stalowej Woli ukształtowana w latach 1937-1939, stanowi jeden z najciekawszych polskich przykładów stylu art déco. Najcenniejszym i najlepiej zachowanym stalowowolskim obiektem jest dawna siedziba dyrekcji naczelnej Zakładów Południowych, powstała w latach 1937-1938. Drugim ważnym gmachem jest zbudowany według przedwojennego projektu – Hotel Hutnik, w którym umiejscowiono stałą wystawę, opisującą genezę naszego miasta pt. „Narodziny Stalowej Woli 1938”.
 
Turystyka i rekreacja
 
Miasto leży w sąsiedztwie rezerwatów przyrody. „Park Krajobrazowy Lasy Janowskie” jest jednym z największych zwartych masywów leśnych w Polsce. Poza nim istnieją m.in. rezerwaty „Pniów” „Lipa” i „Jastkowice”. Tereny położone wokół Sanu, poprzecinane szlakami ścieżek rowerowych, stanowią doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku.
 
                                             
 
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel: 015 643 35 65
fax: 015 643 34 12
e-mail: um@stalowawola.pl
www.stalowawola.pl

 

 

 

 
Wyświetl większą mapę

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito