invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Klastry

DOLINA LOTNICZA


Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", powołana w 2003 roku należy obecnie do najprężniej działających klastrów w Polsce. Na chwilę obecną skupia 80 przedsiębiorstw przemysłu lotniczego oraz otoczenia naukowo - badawczego. Sercem Doliny Lotniczej jest Rzeszów, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa pochodzą głównie z następujących miast: Bielsko-Biała, Mielec, Sędziszów Małopolski, Krosno, Świdnik. Dolina Lotnicza jest szansą Polski południowo-wschodniej na przekształcenie się w jeden z wiodących regionów lotniczych poprzez dostarczenie różnorodnych produktów i usług z zakresu przemysłu lotniczego. Już dziś klaster jest powszechnie rozpoznawalny, a w przyszłości może aspirować do bycia symbolem nie tylko polskiego lotnictwa, ale całego w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Kontakt:
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
TEL: 48 17 850 19 35; 48 17 850 19 37
FAX: 48 17 850 19 36
E-MAIL:

http://dolinalotnicza.pl/

  

PODKARPACKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ


Klaster skupia przedsiębiorców, rzeszowskie uczelnie, jednostki otoczenia biznesu oraz administracji. Działania prowadzone przez PKEO mają na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców,  inwestorów, jednostek badawczo rozwojowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Na chwile obecną klaster posiada  30 partnerów
(19  przedsiębiorstw, 3 uczelnie wyższe, 4 jednostki administracyjne, 4 instytucje  otoczenia biznesu).

Kontakt:
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka
ul. Pigonia 8
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 7173300, +48 533234322
fax:+ 48 17 7852393
e-mail: www.klasterOZE.org

  

WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY


Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej zrzesza osoby i podmioty, które wnoszą swój wkład w rozwój polskiej branży informatycznej. Głównym celem klastra jest konsolidacja i współpraca przedsiębiorstw z branży. Klaster wspiera realizowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm, biznesowe współdziałanie, wymianę doświadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Wśród jego celów znajduje się wzrost konkurencyjności firm oraz rozszerzenie współpracy z uczelniami wyższymi i administracją. Ścisła współpraca firm branży IT w ramach Wschodniego Klastra Informatycznego pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału, jakim dysponują członkowie organizacji.

 

Kontakt:

Stowarzyszenia  Informatyka Podkarpacka

35-327 Rzeszów ul. Rejtana 1/8   Biurowiec ICAM HOUSE

tel. 17 853 76 70

e-mail:

www.informatykapodkarpacka.pl

www.klasterit.pl

  

Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych "KOM-CAST"


Stowarzyszenie KOM-CAST utworzone zostało przez grupę producentów w Starachowicach 21 marca 2006r.

Celem  jest urzeczywistnienie idei przedsiębiorstw odlewniczych z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego w zakresie utworzenia klastra komponentów odlewniczych.

 

Obecnie KOM-CAST to przede wszystkim:

 • 26 przedsiębiorstw,
 • 20% udziału w polskim przemyśle odlewniczym,
 • 30% udziałów w eksporcie odlewów,
 • 4 200 wykwalifikowanych pracowników,
 • zaplecze naukowo - badawcze, m.in. Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

 • Kontakt:
  KOM-CAST Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów sp. z o.o.
  ul. Hetmańska 120
  35-078 Rzeszów
  tel. 017 854 62 47
  fax.017 854 00 58
  e-mail:
  http://www.kom-cast.pl/

      

  Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN


  Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN powstał z inicjatywy trzech podkarpackich organizacji, tj. Politechniki Rzeszowskiej, przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz instytucji okołobiznesowej – spółki INNpuls. Celem Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jest tworzenie efektywnego systemu innowacji wspierającego współpracę jego partnerów w zakresie szeroko pojętego wzrostu konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego.

   

  Kontakt:

  INNpuls Sp. z o.o.

  ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów

  tel. +48 17 77 88 270, +48 17 77 88 273

  e-mail: biuro@poligen.pl
  www.poligen.pl

      

  Klaster Spawalniczy KLASTAL


  Podkarpacki Klaster Spawalniczy KLASTAL powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży spawalniczej, w obliczu rosnącej presji konkurencji, zmian zachodzących na rynku oraz potrzeb w zakresie poprawy konkurencyjności oferowanych produktów i usług. Główne oczekiwania firm zrzeszonych w klastrze wiązały się z umożliwieniem dostępu do innowacyjnych technologii oraz unikalnych urządzeń i metod produkcyjnych. Klaster powstał w obrębie uprzemysłowionego terenu miejskiego, skoncentrowanego wokół zakładów Huta Stalowa Wola S.A. Pomiędzy większością firm istnieją liczne powiązania branżowe, rynkowe, kooperacyjne i technologiczne, w szczególności związane z różnymi fazami obróbki metali, w dużej mierze przy wykorzystaniu technik spawalniczych.

   

  Kontakt:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

  ul. 1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola

  tel. +48 15 844 03 57

  e-mail:

  www.rig-stw.pl

  Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  realizacja: Ideo powered by CMS Edito