invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Międzynarodowe Targi AIM (Annual Investment Meeting)

2015-02-10

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w wybranych sektorach zgodnie z zapisami regulaminu  na uczestnictwo w targach AIM 2015 w Dubaju.

 

Uczestnictwo w targach jest organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 

W targach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy, posiadający siedzibę i zarejestrowani na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej (tj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego). w niżej wymienionych sektorach:

  • IT/ICT
  • biotechnologie
  • biomedycyna
  • OZE i zielone technologie
  • branża lotnicza
  • branża maszynowa
  • technologie uzdatniania wody,
  • energetyka (w tym zwłaszcza energetyka oparta na ropie i gazie)
  •  

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw - maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 27 lutego  2015 roku godzina 17:00

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, lub kurierem na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW - AIM  2015

Kontakt do opiekuna projektu:

tel.22 334-99-50

 

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej PAIiIZ S.A.pod poniższym adresem:

http://www.paiz.gov.pl/20150209/NABOR_WNIOSKOW_na_uczestnictwo_w_Miedzynarodowych_Targach_AIM_2015#

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito